Informacje prawne

europX jest inicjatywą
Deutschland – Land der Ideen e. V.
Charlottenstrasse 16
10117 Berlin

Reprezentowany przez:

Holger Lösch
Dyrektor zarządzający

Kontakt:

Telefoniczny: +49 30 520043342
Faks: +49 30 206 459 168
E-mail: kontakt@land-der-ideen.de

Wpis do rejestru:

Wpis do rejestru Vereinsregister
Sąd rejestrowy: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
Numer rejestru: VR 26176 B

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 ust. 2 międzypaństwowej umowy o radiofonii i telewizji:

Stefan Volovinis
Kierownik działu łączności
Land der Ideen Management GmbH
Charlottenstraße 16
10117 Berlin