Informacje prawne

europX jest inicjatywą
polisphere e. V.
Albrechtstr. 16
10117 Berlin

Reprezentowany przez:

Philipp Sälhoff
Dyrektor zarządzający

Kontakt:

Adrian Sanchez
Kierownik projektu

Telefoniczny: +49 (0)1520 146 1446
E-mail: adrian.sanchez@polisphere.eu

Wpis do rejestru:

Wpis do rejestru Vereinsregister
Sąd rejestrowy: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
Numer rejestru: VR 30889B
Identyfikator podatkowy: 27/675/56232

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 ust. 2 międzypaństwowej umowy o radiofonii i telewizji:

Philipp Sälhoff
Dyrektor zarządzający
polisphere e. V.
Albrechtstr. 16
10117 Berlin