Wzmacnianie demokracji europejskiej za pomocą technologii cyfrowych

Nasza misja

europX to niezależna inicjatywa obywatelska osób, organizacji, instytucji oraz firm z całej Europy, uznających technologie cyfrowe za podstawowy środek umocnienia demokracji opartej na wspólnych wartościach. Wspólne rozumienie wartości, opisane w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, stanowi podstawę różnorodnego współistnienia demokratycznych społeczeństw rozmaitych form w Europie.

europX jest otwartą ogólnoeuropejską platformą dla wszystkich, którzy chcą uczyć się od siebie nawzajem, w jaki sposób demokratyczny udział, w swych różnorakich formach, może być udoskonalony poprzez technologie cyfrowe tak, aby zoptymalizować europejską demokrację pod kątem potrzeb i problemów XXI wieku.

europX meetups odbędą się w nadchodzących latach w całej Europie w celu nawiązania kontaktów i wspierania pomysłów na lepszą przyszłość. Jeśli chcielibyście Państwo zorganizować niezależne spotkanie europX meetup w swoim mieście, prosimy o kontakt z nami. Chętnie je wesprzemy.

Wizja

Tworzenie powiązań - ułatwianie wymiany.

W całej Europie niezliczone inicjatywy i ruchy są aktywne na wiele sposobów, zgodnie ze wspólnym rozumieniem wartości humanistycznych i wzmacniania procesów demokratycznych oraz społeczeństwa obywatelskiego.
europX jest platformą komunikacyjną, która przyspiesza wymianę inicjatyw oraz projektów, umożliwiając wykorzystanie tych najbardziej udanych na szeroką skalę, w całej Europie i poza nią. Celem jest wzmocnienie wspólnych wartości odzwierciedlonych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. To założenie tworzy wspólną świadomość uczestnictwa w demokratycznym społeczeństwie obywatelskim Europy.

 

Wykorzystanie technologii

Kultura startupów w Unii Europejskiej charakteryzuje się duchem innowacyjności i odwagą do wypróbowywania idei i wdrażania konceptów. Inicjatywa europX ma na celu wykorzystanie skutecznych technologii i systemów, aby umożliwić wszystkim mieszkańcom Europy demokratyczne uczestnictwo na poziomie społeczeństwa obywatelskiego. Wymaga to połączenia różnych podmiotów technicznych i społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu regionalnym i ponadregionalnym.

 

Widocznie razem

Inicjatywa europX daje ludziom, którzy chcą się od siebie nawzajem uczyć i wspólnie wprowadzać zmiany, możliwość wymiany inicjatyw i wspólnej realizacji swoich celów oraz wizji na XXI wiek. europX zapewnia platformę i infrastrukturę techniczną, na której możliwe są osobiste spotkania. Odbywa się to zgodnie z różnymi demokratycznymi modelami społeczeństwa i niezależnie od konwencji partyjno-politycznych.

 

Skutki dla Europy

Celem europX jest osiągnięcie skutecznego i wymiernego wzmocnienia demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu europejskim poprzez przeprowadzenie wyborów europejskich w 2019 r. wskutek połączenia podmiotów technologicznych i społeczeństwa obywatelskiego. Utworzona zostanie platforma łącząca ludzi, przedsiębiorstwa i inicjatywy na szczeblu regionalnym i ponadregionalnym, umożliwiająca w uzyskaniu trwałą komunikację i udział w procesach decyzyjnych.

Past Events

Kraków jest nie tylko ważnym ośrodkiem przemysłowym i naukowym, ale także najważniejszym ośrodkiem kulturalnym w Polsce. Jest miejscem powstawania licznych...

Warszawa, stolica Polski i jeden z najważniejszych ośrodków gospodarczych i handlowych Europy Wschodniej, ma duże znaczenie. Miasto jest ośrodkiem innowacyjnych...

Poznań jest jednym z najważniejszych miast uniwersyteckich w Polsce, z młodą i otwartą społecznością oraz wysokim wskaźnikiem zatrudnienia. Klimat ten...

Stay in touch!

Jaka jest suma 2 i 4?

Sponsorzy i partnerzy